Waluta:
PLN
W związku z panującym stanem pandemii COVID-19 prosimy o zapoznanie się z powyższym oświadczeniem.
PÓŁMASKA OCHRONNA DONALD FFP2 NR D

PRZEZNACZENIE

Półmaska serii DONALD FFP2 NR D, przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów oraz aerozoli cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).

 

Przykłady zastosowań:

Półmaski mogą być stosowane tam, gdzie występują duże stężenia pyłów respirabilnych. Chronią przed szkodliwym działaniem pyłów zawierającymi azbest, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, włókna szklanego, węgla kamiennego i brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca, dolomitu itp. Mogą być stosowane przy obróbce (cięcie, szlifowanie) żelaza, stali i kamienia, drewna w tartakach i stolarniach; czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych, produkcji i przeładunku wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego; produkcji mąki i pasz. Chronią przed pyłami wywołującymi pylicę - szczególnie krzemicę, pyłami zawierającymi wolną krzemionkę (SiO2) kwarcu, chalcedonu, krystobalitu, opalu, szkła kwarcowego, cementu, węgla kamiennego, węgla brunatnego, talku, wełny mineralnej, gleby, kamieni szlifierskich. Przemysł: chemiczny, szklarski, optyczny, elektroniczny, odlewniczy, budownictwo, przemysł farmaceutyczny.

 

CHARAKTERYSTYKA

Półmaski DONAL FFP2 NR D mają kształt trapezu równoramiennego.

 

W skład budowy półmaski wchodzą:

  • Miękka, składana czasza wykonana z włókniny filtracyjnej (czysty polipropylen) oraz flizeliny
  • Nagłowie – gumowe lub tekstylne
  • Zacisk nosowy (polipropylen wzmocniony dwoma stalowymi drutami), zamontowany wewnątrz włókniny filtracyjnej czaszy
  • Uszczelka nosa (pianka polietylenowa) przyklejona wewnątrz czaszy na wysokości zacisku nosowego

 

WYMAGANIA

Półmaski DONALD klasy FFP2 są zgodne z:

  • Produkt zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
  • normami krajowymi PN-EN 149:2001 + A1:2010, transponującą europejskie normy zharmonizowane EN 149:2001 + A1:2009.
  • normą krajową PN-E-05204:1994 p.3.2.2 f odnoszący się do przestrzeni zagrożenia wybuchem, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie;
  • wymaganiami w zakresie nieszkodliwości dla zdrowia użytkownika zastosowanych materiałów, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Przeglądasz ofertę archiwalną

Opis towaru

Cechy towaru

Opinie